Nowoczesne pracownie informatyczne w szkole

Jestem nauczycielką z ponad dziesięcioletnim stażem pracy. Pracuję w małej szkole w niewielkiej miejscowości. Wraz z innymi nauczycielami oraz rodzicami staramy się modernizować naszą placówkę tak aby uczniowie mogli w pełni korzystać z zasobów wiedzy.

Nowe sale komputerowe

pracownie komputeroweW zeszłym roku dzięki naszym działaniom wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy bibliotekę szkolną. Wielu rodziców zaangażowanych w tą inicjatywę znalazło sponsorów którzy poszerzyli zasoby naszej biblioteki o nowe pozycje książkowe. Dostęp do większej ilości książek i lektur szkolnych wpłynie znacząco na poziom edukacji w naszej szkole. W planach mamy także inne inicjatywy, które mają pomóc nam w wyrównaniu szans naszych podopiecznych w rywalizacji z innymi uczniami. W tym roku chcemy wymienić naszym uczniom komputery i postarać się o lepsze łącze internetowe. Nieustanny rozwój technologii informatycznych to wciąż rosnące wymagania sprzętowe. Naszym priorytetem w tym zakresie jest też modernizacja sal komputerowych. Marzą się nam pracownie komputerowe z prawdziwego zdarzenia. Unowocześnienie dwóch sal informatycznych to nasz priorytet. Musieliśmy przede wszystkim wymienić stary sprzęt komputerowy na nowy, wymienić biurka oraz krzesła. Odświeżyć ściany i zadbać o bezpieczeństwo nowych sprzętów. Dwie stacjonarne pracownie komputerowe znacząco podniosłyby standard naszej placówki edukacyjnej. A uczniowie mogliby uczyć się na najnowszym sprzęcie informatycznym. Wydajne komputery szkolne to podstawa naszego projektu. Dzięki uzbieranym funduszom do naszej szkoły przyjechała firma specjalizująca się w modernizacji pracowni komputerowych. Dwie sale były remontowane przez około dwa tygodnie. Późniejsza metamorfoza zaskoczyła całe grono pedagogiczne. Sale były bardzo nowoczesne i w pełni przystosowane do potrzeb naszych uczniów.

Pracownie spełniają swoje zadanie, a uczniowie cieszą się że mogą korzystać z nowoczesnych komputerów. Nasze inicjatywy pozwalają na rozwój placówki oraz przede wszystkim naszych uczniów. To jest naszym priorytetem.